Mail
Phone

Rok szkolny 2020/21 zasady


 

 

Główny problem, przed którym stanęliśmy otwierając szkołę, to minimalizacja ryzyka zakażenia czyli zachowanie dystansu, a jednocześnie wyjście naprzeciw tym osobom, które chcą się uczyć w grupie, ale tylko stacjonarnie. Postanowiliśmy zatem ograniczyć ilość osób jednocześnie przebywających w szkole do akceptowalnego wg nas minimum i połączyć takie osoby z tymi, którzy chcą lub mogą uczyć się on-line. W tym celu jako podstawowy sposób nauki wprowadzamy tryb mieszany.

 

Rodzaje sposobów nauczania:

 • Tylko on-line

Dotyczy głownie nauki indywidualnej, chyba, że cała grupa wyrazi gotowość takiej nauki. Maksymalnie 8 osób w grupie, co gwarantuje płynność zajęć oraz realne uczestnictwo każdego z kursantów.

 • Tylko stacjonarnie

Jak powyżej, ale aktualnie traktujemy ten tryb jako wyjątek, ilość kursantów w jednej grupie to maksymalnie 6 osób i nauka tylko w dużych salach (o powierzchni > 30 m2).

 • Tryb mieszany

To oczekiwana przez nas i podstawowa forma nauki wprowadzona w tym roku.

Część kursantów (do max 6 osób w grupie, zależy od powierzchni sali) i lektor przebywają w jednej sali  uczestnicząc w zajęciach stacjonarnych, pozostałe osoby uczestniczą w tych zajęciach w trybie on-line. Ta forma nauki jest możliwa ponieważ zainstalowaliśmy odpowiednie zestawy konferencyjne (kamera, zestaw głośnomówiący, monitor LED, hub, komputer, łącze poprzez LAN) umożliwiające taki tryb nauki. Czyli wszyscy kursanci się słyszą i widzą, pomimo iż część osób fizycznie przebywa poza klasą.

Taka forma pozwala na dużą elastyczność w uczestnictwie w zajęciach. Na przykład ktoś przebywa na delegacji, ale nadal może uczestniczyć w zajęciach, ktoś zachorował, też może uczestniczyć w zajęciach (nawet biernie, np. tylko słuchać i/lub oglądać nawet na telefonie). Z drugiej strony ilość uczniów w szkole i pojedynczej sali jest bardzo mocno ograniczona.

 

 

Zasady ogólne, organizacja pracy szkoły w trakcie pandemii:

 • Sekretariat szkoły działa stacjonarnie, ale w ograniczonym zakresie, preferujemy kontakt mailem (szkola@nazamkowej.pl) lub telefonicznie (693-585-886 lub 601-555-434),
 • Start zajęć grupowych od 14.09.2020,
 • Minimalizujemy ilość osób uczących się stacjonarnie (przebywających w szkole) do maksymalnie 2-6 osób (dla grup mieszanych),
 • Poczekalnia zostaje praktycznie zamknięta, maksymalnie mogą przebywać w niej 3-4 osoby. Zostaną usunięte krzesła z korytarza,
 • Na korytarzach i w poczekalni obowiązuje nakaz korzystania z maseczek,
 • Przy wejściu na teren szkoły umieszczony jest automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji rąk,
 • Dystrybutor wody, dostęp do kawy, herbaty itd. będzie zamknięty,
 • Każda grupa zaczyna i kończy zajęcia o innej porze, zmieniamy grafik zajęć,
 • Każdy lektor naucza i przebywa tylko w swojej sali, zaplecze lektorskie zostaje zamknięte,
 • Po każdych zajęciach sale będą wietrzone i dezynfekowane,
 • Osoby z objawami gorączki, kataru itp. prosimy o nie przychodzenie do szkoły.

 

 

Pozostałe uwagi:

 • Ograniczamy ilość tworzonych w tym roku szkolnym nowych grup do tylko po jednej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • Pierwszeństwo w wyborze trybu stacjonarnego mają dotychczasowi nasi uczniowie (oczekiwana decyzja do 05.09.2020), potem według kolejności zgłoszeń,
 • W przypadku przywrócenia obowiązku zamknięcia szkół, wszystkie grupy automatycznie przechodzą w tryb nauki on-line,
 • Na chwilę obecną ceny zajęć w każdym z trybów pozostają bez zmian,
 • Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy program Google Meet, więcej o nim w poprzednich komunikatach,
 • Kursant, który chce korzystać z zajęć on-line musi mieć i udostępnić nam konto na gmail. Praktycznie, każdy kto ma telefon z androidem takie konto już ma 😊, czyli nie powinno być problemu. Osoby z kontami na wp.pl, onet.pl, op.pl, interia.pl, gazeta.pl itp. nie będą mogły uczestniczyć w tym trybie nauki. To ograniczenie jest związane z negatywną weryfikacją tych serwerów pocztowych przez Google i wymogiem każdorazowej akceptacji osoby dołączającej do każdych kolejnych zajęć. Ponadto kursant chcący uczestniczyć w trybie on-line powinien zadbać ze swojej strony o dobrą jakość łącza, tak aby uniknąć tzw. lagów (opóźnień w przesyle obrazu i głosu). Bardzo często uczestnictwo w zajęciach korzystając z telefonu było bardziej efektywne i bezproblemowe niż przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.
 • Wg wstępnej symulacji na korytarzach (część wspólna szkoły) nie powinno się pojawić w tym samym czasie jednorazowo więcej niż 2-8 osób,

 

 

Licząc na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie dla zaproponowanych zasad, mamy nadzieję, że będą się u nas Państwo uczyć nie tylko skutecznie, ale również bezpiecznie.