Mail
Phone

Inne języki


Inne języki

Aktulanie nie prowadzimy zajęć z innych języków niż: angielski, niemiecki i polski dla obcokrajowców.

Zajecia z języka polskiego dla obcokrajowców prowadzimy na zlecenie zakładów pracy lub w trybie nauczania indywidulanego, nie planujemy otwierania grup w szkole.

Wróć Wróć